Срокове и условия

Условия за гаранция:

Срок на гаранцията – 12/24 месеца от датата на закупуване и в зависимост от артикулите , упоменати в офертата.
Срок на ремонта при гаранционните телефони – до 30 работни дни от датата на постъпване на телефона в сервиза.
Гаранцията не се отнася за следните консумативи:
– акумулаторната батерия
– сменяеми панели (при някои от моделите)
– зарядно устройство
– мултимедийна карта (допълнителна памет , карта памет)
– хендс-фрий (слушалки)
– data-кабели

Фирмата не носи отговорност за софтуерни пропуски на производителя във софтуерната версия на мобилния апарат, но при възможност я коригира.
Дълготрайността на батерията и нейните характеристики зависят изцяло от спазването на правилата за експлоатация, предписани от производителя.
Гаранцията е поименна! При препродажба гаранцията е невалидна!
„Гоу Трейд“ ООД не носи отговорност за промени по окомплектовката на продаваните артикули от наличното описание в сайта както и езиковите пакети включени в софтуера.
Условия, при които гаранцията не се признава!
Липса на гаранционни документи или невалидност на тези документи, а именно: несъвпадение, нечетливост или липса на IMEI номер на телефона, на данните на клиента и други. Нарушение на целостта, изтриване или липса на етикета на производителя или на гаранционния етикет на телефона, всички случаи на повреди, причинени от неправилна употреба, изпускане, удар, неправилно съхранение, заливане с течности, опити за поправка и софтуерна интервенция от неупълномощени лица, зареждане с неоригинални зарядни устройства или други външни въздействия в противоречие с изискванията на производителя.
В случай на рекламация при която по желание (настояване) от страна на клиента се налага издаване на сервизно становище от втори оторизиран сервиз, разходите за транспортиране на стоката и издаването на становище или протокол от този сервиз са за сметка на потребителя (клиента).

Отказ на поръчка

Клиента има право да се откаже от подадената заявка за поръчка в рамките на 24 часа от датата на подаването и, като уведоми за това действие по Email или служебните телефони.
Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка да се откаже от сключения договор в срок от  7 работни дни, считано от датата на получаване на стоката.
Ако потребителят се откаже в указания срок, следва да уведоми продавача и да върне стоката в нейната оригинална опаковка, с оригиналните етикети, без индикации, че стоката е била употребявана, без да е повредена или третирана по какъвто и да било начин и при всички други условия по член 55 от Закона за защита на потребителя.
В срок от 7 работни дни клиентът има право да върне стоката по чл. 52, т.7 на Закона за Защита на Потребителя, ако е неувредена, неразпечатана, неползвана, с ненарушена опаковка. Цената е валидна за деня на поръчката, съгл. разпоредбите на чл. 52, т. 8 от Закона за Защита на Потребителя. Разноските по връщането на стоката са за сметка на купувача!

Права и задължения на Клиента

Клиентът е длъжен да посочи валиден телефон, Email адрес както и адрес за доставка. Също така да не подава фиктивни или невалидни заявки, да посочи точен адрес за доставка, Email адрес за кореспонденция и телефон за връзка.

ПРОБЛЕМИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изпълнението на Вашата поръчка може да бъде възпрепятствано поради някоя от следните причини:
1. Една или всички от поръчаните стоки не са в наличност; в този случай ние ще установим контакт с Вас в най-кратък срок и ще ви уведомим за срока, в който ще можем да Ви доставим поръчаната стока.
2. Потребителят е посочил грешен или непълен адрес за доставка;
3. Липса на телефон за контакт с потребителя;
4. Липса на e-mail за контакт с потребителя;
5. На посочения адрес не е имало лице, което да приеме доставката;
При възникване на проблеми с доставката по наша вина всички допълнителни разходи са за наша сметка. Във всички останали случаи допълнителни разноски по последващо изпращане на пратката ще бъдат за Ваша сметка.